• slide-1

Regulamin

1.    Zajęcia Szkoły Muzycznej MUSICA odbywają się w Gdańsku, Kuźnicy i w Helu.

2.    Osobą prowadzącą Szkołę Muzyczną MUSICA jest Barbara Dacko – NIP: 5262543218, REGON: 221587020

3.    Dołączenie do Szkoły Muzycznej MUSICA jest równoznaczne z zaakceptowaniem jej regulaminu.

4.    Szkoła realizuje program oparty na zaleceniach Ministerstwa Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej.

5.    Zajęcia w szkole pokrywają się z kalendarzem roku szkolnego. Cykle nauczania dzielą się na semestry, naukę można zacząć w dowolnym momencie. Każdy z semestrów jest zakończony koncertem, na którym każdy uczeń ma prawo wystąpić. Dodatkowe kursy muzyczne są organizowane zarówno w przerwie wakacyjnej, jak i w trakcie ferii zimowych.

6.    Klasyfikacja odbywa się po każdym roku nauki (2 semestry), uczeń otrzymuje dyplom promujący do dalszej nauki.

7.    Przyjęcie do szkoły odbywa się bez wstępnych przesłuchań. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.szkolamusica.pl nie jest równoznaczne z zapisaniem do szkoły – przyjęcie następuje po podpisaniu umowy o naukę i wpłaceniu jednorazowego wpisowego.

8.  Czesne za każdy miesiąc należy wpłacać z góry do dnia 5-go każdego miesiąca, w przypadku gdy jest to dzień wolny – do dnia następnego. Nieobecność ucznia na zajęciach nie daje prawa do zwrotu czesnego, ani jego części. W przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia indywidualne lub zbiorowe, szkoła ma obowiązek zapewnić zastępstwo, w przypadku lekcji indywidualnych – nauczyciel prowadzący ma prawo odrobić lekcje w dogodnym dla ucznia terminie. Z okazji świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy zajęcia nie są odrabiane.

9.   W przypadku rezygnacji ze szkoły uczeń ma obowiązek powiadomić szkołę z miesięcznym wyprzedzeniem. Wpłacone czesne za dany okres nie jest zwracane.

10.    Szkoła zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nauczyciela prowadzącego oraz do ewentualnej zmiany pedagoga w trakcie roku szkolnego.

11.    Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza zajęciami ponoszą rodzice i opiekunowie.

12.    Wszelkie informacje dotyczące działalności szkoły znajdują się na stronie internetowej: www.szkolamusica.pl

Comments are closed.